Luc Onderbeke

Luc Onderbeke als beeldend kunstenaar, theatermaker en spreker. Daarnaast verzorgt hij workshops beeld en spel, en lezingen over kunst levensbeschouwelijke thema's voor groepen. In zijn werk wisselen de absurde verbeelding en de maatschappelijke werkelijkheid elkaar af, raken vervlochten of maken elkaar onmogelijk.

La liberté guidant le peuple

Mijn werk

Doorheen de jaren is Luc zich steeds me steeds breder gaan oriënteren. Van functioneel ontwerp via graphic novels naar theater en diverse mengvormen. Autonoom werk in beeld of performance zal steeds een rode draad in zijn doen en laten blijven. 

Mijn doel

Doelen kan iedereen met een beetje focus formuleren. Eerder dan praktische doelen. hecht Luc Onderbeke waarde aan de overstijgende doelen daarachter. Voor hem gaat het uiteindelijk om het in staat zijn via verbeelding de eigen wereld beter en breder te maken, of dat nu is in zijn solitaire werk of in samenwerkingen of met groepen.