Verrichtingen

Theater, spel, improvisatie, storytelling

Zit je met een vraagstuk? Sta je als groep voor een moeilijke beslissing of wil je werken aan een betere fysieke en verbale communicatie binnen je team? Via spel en improvisatie leer je spelmatig afstand te nemen van het probleem en wordt je je bewust van het belang van evenwicht tussen geest en lichaam in het voeren gesprekken en discussies.

Voor elke kwestie, elk idee of elk probleem, bestaat wel een verhaal. We kennen van oudsher de parabel. Story telling is niet alleen een vorm van amusement, maar kan ook helpen om een kwestie op een andere manier, in een een groter geheel te zien en te begrijpen.

Play the Problem

Met Play the Problem pak je als groep een probleem aan via de weg van het spel, door je te verplaatsen in een rol. Op die manier zoom je uit en leer je het probleem vanuit een ander perspectief te bezien.

Homo Absolutus

Homo Absolutus is een ontsporende monoloog over de rampzalige hoogmoed rond het 
hedendaagse technologische maakbaarheidsdenken. 

Beeld

Klik hier voor een selectie uit beeldend werk.